راهبرد پردازش متین

چند سالی است با مهندس نعمت الهی همکاری دارم. واقعا از جان و دل برای پروژه ها وقت می گذارند. کافیست یکبار همکاریشان را امتحان کنید.